D80 i D20 de d&b

Els amplificadors de d&b s’han dissenyat específicament per activar els altaveus de d&b i són el cor que batega de tots els sistemes de d&b. Els amplificadors D20 i D80 proporcionen dues equalitzadors de 16 bandes definibles per l’usuari amb filtres paramètrics, Notch, shelving i asimètrics i fins a 10 segons de delay, tots els quals es poden aplicar a cada un dels quatre canals de l’amplificador. Tots els amplificadors de d&b presenten entrades analògiques i digitals AES / EBU per a cada canal, per no esmentar les funcions de revisió del sistema, entrada i monitorització de càrrega, protecció contra la sobretensió, refrigeració controlada per senyal i temperatura i fonts d’alimentació comuntada. Els amplificadors D20 i D80 també incorporen el Factor de Correcció de potència (PFC), que manté una sortida estable quan s’utilitza amb alimentació elèctrica feble o inestable. En definitiva, els amplificadors fan molt més que amplificar els altaveus de d&b: treuen tot el partit del concepte de sistema d&b.