El Petit de cal Eril

August 09, 2017

0 | 0 | 0 | 0

El Petit de cal Eril

9 d'agost de 2017

So Sistema a Gàrzola.

Gaudir de la proximitat amb els músics utilitzant el concepte de font sonora centrada i coincident amb la posició dels músics.

CA